Всички обекти

1071 обекта

Защо Lafka е вашето място за работа?

Ние ценим своите служители и техните уникални качества. Тук всеки ще намери своето място и работата, с която се чувства най-сигурен и спокоен. Разчитаме, че този подход разкрива най-доброто от всеки наш служител на работното му място и го прави щастлив. Затова ви предлагаме възможност за кандидатстване без обявена свободна позиция. Вярваме, че правилният човек може да се появи, дори когато не го търсим.

 

Свободни позиции

 • Продавач-консултант гр.София

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 01

 • Продавач-консултант гр.Варна

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 02

 • Продавач-консултант гр. Пловдив

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 03

 • Продавач-консултант гр. Ботевград

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки
  Допълнителни бонуси
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна търговска компания

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Активни продажби
  Висока култура на обслужване
  Добро познаване на търговския асортимент
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Желание за работа и развитие в сферата на търговията с бързооборотни стоки и услуги
  Ориентация към резултати


  Код на позицията: 04

 • Продавач-консултант гр. Казанлък

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност


  Код на позицията: 05

 • Продавач-консултант гр. Перник

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност


  Код на позицията: 06

 • Продавач-консултант гр. Враца

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 07
 • Продавач-консултант гр. Русе

  ​ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 08
 • Продавач-консултант гр. Мездра

  ​ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 09
 • Продавач-консултант гр. Димитровград

  ​ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 10
 • Продавач-консултант гр. Севлиево

  ​ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 11
 • Продавач-консултант гр. Добрич

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 12

 • Младши специалист отдел Експанзия

  Основни отговорности:
  ---------------------------
  Стратегически анализ на градове – обект на търговски интерес, по утвърдени от Компанията стандарти
  Изготвяне на презентации и представяне на проектите
  Администриране на сключените договори за наем и осигуряване на необходима документация Кореспонденция с различни контрагенти и публична администрация
  Информираност за предстоящи публични процедури
  Изпълнение на стратегически за Компанията цели

  Дружеството предлага:
  ---------------------------
  Възможности за реализация в динамично развиваща се компания 
  Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
  Постоянство и коректност в трудовите отношения
  Работа в млад, динамичен и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:
  ------------------------------------
  Образование – икономическо, юридическо, инженерно е предимство
  Опит в областта на real estate - предимство
  Компютърна грамотност - MS Office на добро ниво
  Ориентация при работа с карти, детайлност
  Готовност за интензивно пътуване и работа извън офиса
  Шофьорска книжка кат. Б
  Владеене на английски език – работно ниво
  Отлични организаторски, аналитични и комуникативни умения
  Взискателност и самодисциплина
  Проактивност и енергичност

  Код на позицията:   14

 • Специалист техническа поддръжка гр. Стара Загора

  Отговорности:
  --------------------
  Поддръжка на вече съществуващи обекти, както и участие в процеса по поставяне на нови такива в регионa, за който отговаря
  Изпълнява поставените задачи в срок, съгласно указанията на прекия ръководител
  Осъществява регулярна комуникация и контрол на фирмата изпълнител при отстраняване на гаранционни проблеми
  Взаимодейства с различни държавни институции, при необходимост, за подготовка и изпълнение на нови проекти
  Координира и взаимодейства с външни доставчици на услуги по поддръжка и ремонти Своевременно реагира при възникване на повреди и аварии
  Изпълнява заявките за ремонтни дейности по зададения им приоритет

  Изисквания:
  -----------------
  Професионален опит на подобна позиция – мин. 2 години
  Техническо образование в сферата на строителството или електротехниката / средно или висше/
  Компютърни умения (MS Office и др.)
  Aктивност, умения за работа в екип и справяне с конфликтни ситуации
  Добри аналитични и организационни способности
  Мобилност - регулярни пътувания в региона
  Свидетелство за управление на МПС кат.В и наличен контролен талон

  Код на позицията: 15

 • Технически организатор гр. София

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Оказване на пълно съдействие в работата на Регионалния Мениджър при налагане на стандарти Lafka
  Извършване на чекове в търговските обекти на територията на гр. София
  Бързо реагиране при инцидентни случаи и осъществяване на контакт със съотвеното РПУ
  Работа с документи
  Добро познаване на търговския асортимент

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Мотивиращо възнаграждение 
  Възможност за реализация в динамично развиваща се компания
  Постоянство и коректност в трудовите отношения

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията – предимство
  Възможност за гъвкаво работно време
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност
  Чиста шофьорска книжка


  Код на позицията:  16
 • Стажант Парични потоци

  Работа на пълен работен ден.

  Основни отговорности:
  ----------------------------------
  Участва в следене на паричните потоци
  Помага в изготвяне на обобщени справки за цялостното движение на паричните средства на дружеството
  Участва в следене на вземанията и задълженията
  Предоставяне на коректна информация за нуждите на дружеството във връзка със сферата на дейност

  Дружеството предлага:
  ----------------------------------
  3 месечен платен стаж и усвояване на наученото на практика
  Възможности за реализация в динамично развиваща се компания
  Постоянство и коректност в трудовите отношения
  Работа в мотивиран и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:
  ------------------------------------------
  Икономическо образование с профил Финанси/Счетоводство или студент последна година
  Компютърни умения (Excel – високо работно ниво)
  Добри организационни и комуникативни способности
  Аналитичност и умения за работа в екип
  Прецизност, точност и съвестно отношение към работата

  Код на позицията: 17

За да кандидатствате, моля попълнете формата.
Ние ще се свържем с вас.

Форма за кандидатстване