Всички обекти

1063 обекта

Защо Lafka е вашето място за работа?

Ние ценим своите служители и техните уникални качества. Тук всеки ще намери своето място и работата, с която се чувства най-сигурен и спокоен. Разчитаме, че този подход разкрива най-доброто от всеки наш служител на работното му място и го прави щастлив. Затова ви предлагаме възможност за кандидатстване без обявена свободна позиция. Вярваме, че правилният човек може да се появи, дори когато не го търсим.

 

Свободни позиции

 • Продавач-консултант гр. Пазарджик

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност


  Код на позицията: 01

 • Продавач-консултант гр. Асеновград

  ​ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 02
 • Продавач-консултант гр.София

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 03

 • Продавач-консултант гр.Варна

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 04

 • Продавач-консултант гр. Пловдив

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 05

 • Продавач-консултант гр. Габрово

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки
  Допълнителни бонуси
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна търговска компания

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Активни продажби
  Висока култура на обслужване
  Добро познаване на търговския асортимент
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Желание за работа и развитие в сферата на търговията с бързооборотни стоки и услуги
  Ориентация към резултати


  Код на позицията: 06

 • Продавач-консултант гр. Добрич

  ​ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

  НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки
  Допълнителни бонуси
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна търговска компания

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Активни продажби
  Висока култура на обслужване
  Добро познаване на търговския асортимент
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Желание за работа и развитие в сферата на търговията с бързооборотни стоки и услуги Ориентация към резултати


  Код на позицията: 10

 • Продавач-консултант гр. Перник

  ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Добро познаване на търговския асортимент
  Активна продажба
  Висока култура на обслужване
  Организация и отчитане на продажбите
  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга
  Поддържане на чистота на работното място
  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Трудов договор и коректност
  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати
  Възможност за работа в близост до местоживеене
  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията - предимство
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност


  Код на позицията: 7

 • Регионален мениджър гр. Шумен

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ШУМЕН
  / Търговските обекти, за които ще отговаря, са позиционирани в Шумен, Нови пазар, Каспичан, Смядово, Каолиново, Велики Преслав /


  Основни отговорности:
  ---------------------------------
  Отговорност за цялостната търговска дейност и икономически показатели в поверения район
  Контрол на доброто излагане на асортимента в търговските обекти и поддържане на оптимални количества стока
  Отговорност за ефективното разполагане на рекламните материали
  Подбор, обучение и развитие на персонала
  Отговорност за качествено обслужване и активни продажби в поверените обекти
  Пряко подчинение на Зонален мениджър

  Дружеството предлага:
  ---------------------------------
  Възможности за реализация в динамично развиваща се компания
  Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
  Постоянство и коректност в трудовите отношения
  Работа в динамичен и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:
  ------------------------------------------
  Предишен опит в сферата на управление на търговски мрежи
  Висше образование (Икономика, Търговия - предимство)
  Добра компютърна грамотност (MS Office)
  Шофьорска книжка, кат. B 
  Владеене на английски и/или немски език - предимство
  Отлични управленски, организационни, аналитични и комуникативни умения


  Код на позицията: 17

 • Счетоводител

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Регулярно осчетоводяване на разходите по фактури от външни доставчици
  Анализ на салдата по доставчици към края на отчетния период
  Издаване на фактури за услуги към клиенти на дружеството
  Изготвя справки и информация, необходима за нуждите на дружеството; справки и разчети,
  свързани със задължения на дружеството за преки и косвени гаранции, местни данъци и такси.
  Организира съхранението на счетоводни документи (първични, вторични и регистри)
  Следи за спазване на изискванията и сроковете на счетоводното и данъчно законодателство


  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Възможност за реализация в динамично развиваща се компания
  Мотивиращо възнаграждение
  Постоянство и коректност в трудовите отношения
  Работа в мотивиран и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Висше икономическо образование (Счетоводство и контрол-предимство)
  Професионален опит на подобна позиция - мин. 3 години
  Добро познаване на данъчното законодателство и международните счетоводни стандарти
  Умения за работа със специализиран счетоводен софтуер 
  Опит със САП или друга ERP система
  Компютърни умения (MS Office)
  Добри организационни умения, логическо мислене и умения за работа в екип


  Код на позицията: 08 
 • Оператор Хотлайн

  Оператор Хотлайн


  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Приемане и обработка на хотлайн сигнали през Комуникационна система
  Комуникация с търговските ни обекти

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Мотивиращо възнаграждение
  Възможност за реализация в динамично развиваща се компания
  Постоянство и коректност в трудовите отношения
  Работа в динамичен и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Средно или висше образование
  Опит като оператор (предимство)
  Компютърни умения (MS Office, Excel)
  Опит със SAP (предимство)
  Екипност, отлични комуникативни и организационни умения
  Внимание към детайла


  Код на позицията: 9

 • Регионален инспектор търговска мрежа-Ревизор за гр. Русе

  Основни отговорности:
  -----------------------------------------
  Ежедневна проверка на търговските обекти в поверения район
  Провеждане на планирани и извънредни ревизии
  Проверка на стокови наличности 
  Въвеждане на данни и изготвяне на регулярни справки, диаграми и ежедневни, седмични и месечни доклади

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Мотивиращо възнаграждение
  Възможност за реализация в динамично развиваща се компания
  Постоянство и коректност в трудовите отношения

  Изисквания към кандидатите:
  -----------------------------------------
  Минимум 2 години опит в търговията /мърчандайзер, търговски представител, ревизор/
  Общи познания в счетоводната сфера
  Образование „Счетоводство и контрол“ или други счетоводни специалности - предимство
  Компютърни умения (добро работно ниво MS Office - Excel, Word и други)
  Шофьорска книжка категория B
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията:10
 • Регионален мениджър гр. Перник

  Основни отговорности:
  ---------------------------------
  Отговорност за цялостната търговска дейност и икономически показатели в поверения район
  Контрол на доброто излагане на асортимента в търговските обекти и поддържане на оптимални количества стока
  Отговорност за ефективното разполагане на рекламните материали
  Подбор, обучение и развитие на персонала
  Отговорност за качествено обслужване и активни продажби в поверените обекти
  Пряко подчинение на Зонален мениджър

  Дружеството предлага:
  ---------------------------------
  Възможности за реализация в динамично развиваща се компания
  Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
  Постоянство и коректност в трудовите отношения
  Работа в динамичен и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:
  ------------------------------------------
  Предишен опит в сферата на управление на търговски мрежи
  Висше образование (Икономика, Търговия - предимство)
  Добра компютърна грамотност (MS Office)
  Шофьорска книжка, кат. B 
  Владеене на английски и/или немски език - предимство
  Отлични управленски, организационни, аналитични и комуникативни умения


  Код на позицията: 11
 • Регионален мениджър София и София област

  Основни отговорности:
  ---------------------------------
  Отговорност за цялостната търговска дейност и икономически показатели в поверения район
  Контрол на доброто излагане на асортимента в търговските обекти и поддържане на оптимални количества стока
  Отговорност за ефективното разполагане на рекламните материали
  Подбор, обучение и развитие на персонала
  Отговорност за качествено обслужване и активни продажби в поверените обекти
  Пряко подчинение на Зонален мениджър

  Дружеството предлага:
  ---------------------------------
  Възможности за реализация в динамично развиваща се компания
  Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
  Постоянство и коректност в трудовите отношения
  Работа в динамичен и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:
  ------------------------------------------
  Предишен опит в сферата на управление на търговски мрежи
  Висше образование (Икономика, Търговия - предимство)
  Добра компютърна грамотност (MS Office)
  Шофьорска книжка, кат. B 
  Владеене на английски и/или немски език - предимство
  Отлични управленски, организационни, аналитични и комуникативни умения

  Код на позицията: 13

За да кандидатствате, моля попълнете формата.
Ние ще се свържем с вас.

Форма за кандидатстване