свободни позиции
за работа

защо lafka е вашето място за работа?

Ние ценим своите служители и техните уникални качества. Тук всеки ще намери своето място и работата, с която се чувства най-сигурен и спокоен. Разчитаме, че този подход разкрива най-доброто от всеки наш служител на работното му място и го прави щастлив. Затова ви предлагаме възможност за кандидатстване без обявена свободна позиция. Вярваме, че правилният човек може да се появи, дори когато не го търсим.

свободни позиции

Продавач-консултант, гр.София

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Регионален Мениджър

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 02

Младши финансов контролер, гр.София

Main responsibilities:
- Preparation of various financial and business reports to management, regulators, creditors and third parties;
- Cooperation in preparation of budgets, forecasts and business plans;
- Monitoring business performance against KPIs and strategic plans;
- Support Senior Financial Controller and Financial Controller in everyday tasks;
- Coordinating with other departments and preparing reports, statements and projections to the management;
- Performance measurement based on targets and bonus system;


Requirements:
- University education - Finance, Accounting, Economics
- Advanced MS Excel skills;
- Very good command in English – both spoken and written;
- High attention to details;
- Strong analytical skills;
- Professional experience on similar position will be considered a competitive advantage;
- Strong IT skills, experience with SAP is a plus;
- Reliable and communicative, good team-player, curious.

Our proposal:
Challenging opportunity for long-term development in a quickly expanding company;
Office in the city center;
Young, dynamic and achievement-oriented team.

Код на позицията: 03

Продавач-консултант, гр.Габрово

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Мениджър Развитие

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 06

Продавач-консултант, гр.Добрич

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Регионален Мениджър

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 01

Продавач-консултант, гр.Пловдив

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Регионален Мениджър

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 05

Продавач-консултант, гр.Варна

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Мениджър Развитие

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 07

Продавач-консултант, гр.Горна Оряховица

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Мениджър Развитие

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 08

Продавач-консултант, гр.Пазарджик

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Мениджър Развитие

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 04

Продавач-консултант, гр.Димитровград

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Мениджър Развитие

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 11

Асистент Човешки ресурси, гр.София

Основни отговорности
---------------------------------
- Развива канали за активно привличане на персонал във facebook, LinkedIn, университети, кариерни центрове и форуми – обяви, скрининг, организиране и провеждане на интервюта, обратни връзки;
- Организира събития и корпоративни чествания;
- Разработва вътрешни комуникации;
- Предлага идеи и участва в осъществяването им за повишаване на имиджа на компанията /employer branding/;
- Поддържа електронна платформа, осигуряваща провеждането на on-line обучения и презентации;
- Инициира и участва в реализирането на проекти за повдигане нивото на мотивация и ангажираност у персонала;
- Предлага и организира благотворителни кампании;
- Участва в администрирането на трудово-правните отношения и поддържането на лични досиета и база данни на служители;
- Изготвя удостоверения и справки, свързани с дейността. 

Компанията предлага
---------------------------------
Възможност за реализация в динамично развиваща се фирма, пазарен лидер
Постоянство и коректност в трудовите отношения
Работа в подкрепящ и развиващ екип
Месторабота в центъра на гр. София

Изисквания към кандидатите
------------------------------------------
Завършено висше образование
Предишен опит на подобна позиция и/или работа с Хермес се считат за конкурентно предимство
Много добри компютърни умения - MS Office 
Владеене на английски език - мин. на работно ниво
Креативно мислене
Ангажираност, ентусиазъм, професионално любопитство и желание за развитие

Код на позицията: 14

Продавач-консултант, гр.Велико Търново

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Мениджър Развитие

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 15

Продавач-консултант, гр.Асеновград

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Регионален Мениджър

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 16

Мениджър развитие, гр.Карлово

Основни отговорности:
---------------------------------
Отговорност за цялостната търговска дейност и икономически показатели в поверения район
Контрол на доброто излагане на асортимента в търговските обекти и поддържане на оптимални количества стока
Отговорност за ефективното разполагане на рекламните материали
Подбор, обучение и развитие на персонала
Отговорност за качествено обслужване и активни продажби в поверените обекти
Пряко подчинение на Мениджър Търговска Мрежа

Дружеството предлага:
---------------------------------
Възможности за реализация в динамично развиваща се компания
Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
Постоянство и коректност в трудовите отношения
Работа в динамичен и амбициозен екип

Изисквания към кандидатите:
------------------------------------------
Предишен опит в сферата на управление на търговски мрежи
Висше образование (Икономика, Търговия - предимство)
Добра компютърна грамотност (MS Office)
Шофьорска книжка, кат. B 
Отлични управленски, организационни, аналитични и комуникативни умения

Код на позицията: 17

Продавач-консултант, гр.Перник

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Регионален Мениджър

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 13

Управител търговски обекти, гр.Момчилград

ОТГОВОРНОСТИ:
----------------------------------
Управление, координиране и организиране на работата в обекта;
Консултиране на клиенти и осъществяване на активни продажби; 
Изготвяне на необходимата документация за продажби и плащания;
Излагане и презентиране на стоките съгласно установени мърчандайз стандарти;
Спазване на търговската политика и стандартите за обслужване на клиенти на фирмата;
Материална отговорност за стоките в обекта;
Пряко подчинение на Мениджър Развитие.

ВЪЗМОЖНОСТИ:
----------------------------------
Безплатно начално търговско обучение;
Последващи професионални програми за обучение по предприемачество;
Реализация в голяма компания с кариерни възможности и политика за вътрешно промотиране;
Работа в млад и динамичен екип от професионалисти;
Надеждни и сигурни партньорски взаимоотношения и постоянна подкрепа;
Фиксирано възнаграждение и допълнителни бонуси.

ИЗИСКВАНИЯ: 
------------------------------------------
Предприемаческо мислене и търговски нюх;
Опит в сферата на директните продажби;
Умения за комуникация и работа с колеги и клиенти;
Клиентоориентирано поведение и ориентация към резултати;
Способност за поемане на отговорност, самодисциплина и организираност.
 

Код на позицията: 18

Младши Бранд мениджър, гр.София

Основни отговорности
---------------------------------
• Управление на бранд имиджа в online и offline среда; 
• Изготвяне на клиентски профил и CRM; 
• Надграждане на brand awareness;
• Предложения и управление на маркетинг стратегии;
• Иницииране и организиране на търговски и оперативни маркетинг кампании;
• Събиране на обратна връзка от пазара и периодично изготвяне на конкурентен анализ;
• Бранд послания и комуникация; 
• Взаимодействие с контрагентите на компанията, свързано с дейността, напр. рекламни агенции, медийни агенции и др. 

Компанията предлага
---------------------------------
• Възможност за реализация в динамично развиваща се фирма, пазарен лидер
• Постоянство и коректност в трудовите отношения
• Работа в подкрепящ и развиващ екип
• Месторабота в центъра на гр. София

Изисквания към кандидатите
------------------------------------------
• Завършено висше икономическо образование, Маркетинг профил;
• Предишен опит в маркетинга и търговията;
• Много добри компютърни умения - MS Office;
• Владеене на английски език - на работно ниво;
• Креативно мислене; ангажираност, ентусиазъм, професионално любопитство, екипност.

Код на позицията: 19

Мениджър развитие, гр.Хасково

Основни отговорности:
---------------------------------
Отговорност за цялостната търговска дейност и икономически показатели в поверения район;
Контрол на доброто излагане на асортимента в търговските обекти и поддържане на оптимални количества стока;
Отговорност за ефективното разполагане на рекламните материали;
Подбор, обучение и развитие на персонала;
Отговорност за качествено обслужване и активни продажби в поверените обекти;
Пряко подчинение на Мениджър Търговска Мрежа.

Дружеството предлага:
---------------------------------
Възможности за реализация в динамично развиваща се компания;
Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
Постоянство и коректност в трудовите отношения;
Работа в динамичен и амбициозен екип.

Изисквания към кандидатите:
------------------------------------------
Предишен опит в сферата на управление на търговски мрежи;
Висше образование (Икономика, Търговия - предимство);
Добра компютърна грамотност (MS Office);
Шофьорска книжка, кат. B;
Отлични управленски, организационни, аналитични и комуникативни умения.

Код на позицията: 20

Инспектор търговски обекти, гр.София

Lafka предлага:
-----------------------------------------
Коректност в трудовите взаимоотношения
Дружелюбен и подкрепящ екип
Динамично ежедневие с възможност за изява
Нов служебен автомобил
Реализация в голяма, модерна, българска търговска компания

Отговорности:
-----------------------------------------
Ежедневна проверка на търговските обекти в поверения район
Провеждане на планирани и извънредни ревизии
Проверка на стокови наличности 
Въвеждане на данни и изготвяне на регулярни справки, ежедневни, седмични и месечни доклади

Изисквания:
-----------------------------------------
Опит в търговията /мърчандайзер, търговски представител, ревизор/
Общи познания в счетоводната сфера
Образование „Счетоводство и контрол“ или други счетоводни специалности - предимство
Компютърни умения (добро работно ниво MS Office - Excel, Word и други)
Шофьорска книжка категория B
Умения за поемане на лична отговорност
Мотивация, ангажираност, лоялност
Откритост, гъвкавост, ориентация към резултати

Код на позицията: 21

Инспектор търговски обекти, гр.Хасково

Lafka предлага:
-----------------------------------------
Коректност в трудовите взаимоотношения
Дружелюбен и подкрепящ екип
Динамично ежедневие с възможност за изява
Нов служебен автомобил
Реализация в голяма, модерна, българска търговска компания

Отговорности:
-----------------------------------------
Ежедневна проверка на търговските обекти в поверения район
Провеждане на планирани и извънредни ревизии
Проверка на стокови наличности 
Въвеждане на данни и изготвяне на регулярни справки, ежедневни, седмични и месечни доклади

Изисквания:
-----------------------------------------
Опит в търговията /мърчандайзер, търговски представител, ревизор/
Общи познания в счетоводната сфера
Образование „Счетоводство и контрол“ или други счетоводни специалности - предимство
Компютърни умения (добро работно ниво MS Office - Excel, Word и други)
Шофьорска книжка категория B
Умения за поемане на лична отговорност
Мотивация, ангажираност, лоялност
Откритост, гъвкавост, ориентация към резултати

Код на позицията: 22

Продавач консултант, гр.Стара загора

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Регионален Мениджър

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 23

Продавач консултант, гр.Русе

Основни отговорности:

Добро познаване на търговския асортимент

Активна продажба

Висока култура на обслужване

Организация и отчитане на продажбите

Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

Поддържане на чистота на работното място

Пряко подчинение на Регионален Мениджър

Дружеството предлага:

Трудов договор и коректност

Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

Възможност за работа в близост до местоживеене

Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

Изисквания към кандидатите:

Предишен опит в търговията - предимство

Клиентоориентирано поведение

Умения за поемане на лична отговорност

Мотивация, ангажираност, лоялност

Код на позицията: 24