свободни позиции
за работа

Защо Lafka е вашето място за работа?

Ние ценим своите служители и техните уникални качества. Тук всеки ще намери своето място и работата, с която се чувства най-сигурен и спокоен. Разчитаме, че този подход разкрива най-доброто от всеки наш служител на работното му място и го прави щастлив. Затова ви предлагаме възможност за кандидатстване без обявена свободна позиция. Вярваме, че правилният човек може да се появи, дори когато не го търсим.

Свободни позиции

 • Продавач-консултант, гр. София

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 02

 • Продавач-консултант, гр. Пловдив

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 06

 • Продавач-консултант, гр. Костинброд

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 10

 • Продавач-консултант, гр. Тетевен

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 15

 • Продавач-консултант, гр. Правец

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 16

 • Продавач-консултант, гр. Димитровград

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 14

 • Продавач-консултант, гр. Попово

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

  Дружеството предлага:

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

  Изисквания към кандидатите:

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 18

 • Продавач-консултант, гр. Варна

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  ------------------------------------------

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

   

  Дружеството предлага:

  -----------------------------------------

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

   

  Изисквания към кандидатите:

  -----------------------------------------------------

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 24

 • Продавач-консултант, гр. Мездра

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  ---------------------------------------------

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

   

  Дружеството предлага:

  ------------------------------------------

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

   

  Изисквания към кандидатите:

  ----------------------------------------------------

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 26

 • Мениджър обучения, гр. София

  Мениджър обучения

  Отговорности:
  ----------------------------------
  Проучва и анализира необходимостта от обучения на служителите в компанията
  Участва в разработването на учебни материали и програми
  Подготвя и провежда обучения на служители и партньори на компанията - както индивидуално, On-the-job, така и групово, в зала
  Провежда тестове и изготвя анализ на резултатите
  Провежда анкети/интервюта с цел обратна връзка от клиентите на компанията
  Участва в изграждане и поддържане на електронна платформа, осигуряваща провеждането на on-line обучения и презентации
  Изготвя периодични справки за резултатите от дейността си

   

  Дружеството предлага:
  ----------------------------------
  Коректност в трудовите взаимоотношения
  Дружелюбен и подкрепящ екип
  Динамично ежедневие с възможност за изява
  Мобилна позиция за региона
  Реализация в голяма, модерна, българска търговска компания


  Изисквания: 
  ------------------------------------------

  Висше образование
  Професионален опит в областта на обученията - минимум 2 години
  Опит в сферата на търговията - минимум 1 година
  Компютърни умения (PowerPoint, Word, Exсel)
  Отлични презентационни, комуникативни, организационни и аналитични умения
  Шофьорска книжка
  Владеене на английски език - работно ниво - е предимство

  Код на позицията: 28

 • Продавач-консултант, гр. Радомир

  Продавач-консултант

  Основни отговорности:

  -------------------------------------------

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

   

  Дружеството предлага:

  ---------------------------------------

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

   

  Изисквания към кандидатите:

  ---------------------------------------------------

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 85

 • Продавач- консултант, гр. Русе

  Продавач- консултант

  Основни отговорности:

  ----------------------------------------

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

   

  Дружеството предлага:

  ------------------------------------

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

   

  Изисквания към кандидатите:

  ------------------------------------------------

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

  Код на позицията: 86

 • Продавач- консултант, гр. Свиленград

  Продавач- консултант

  Основни отговорности:

  ----------------------------------------------

  Добро познаване на търговския асортимент

  Активна продажба

  Висока култура на обслужване

  Организация и отчитане на продажбите

  Работа с касов апарат и парична наличност, водене на касова книга

  Поддържане на чистота на работното място

  Пряко подчинение на Регионален Мениджър

   

  Дружеството предлага:

  ---------------------------------------------------

  Трудов договор и коректност

  Мотивиращо възнаграждение с пълни осигуровки, обвързано с постигнатите резултати

  Възможност за работа в близост до местоживеене

  Реализация в динамично развиваща се, модерна компания

   

  Изисквания към кандидатите:

  -----------------------------------------------------------

  Предишен опит в търговията - предимство

  Клиентоориентирано поведение

  Умения за поемане на лична отговорност

  Мотивация, ангажираност, лоялност

   

  Код на позицията: 89

 • Мениджър Развитие, гр. София

  Мениджър Развитие

  Основни отговорности:
  ---------------------------------
  Отговорност за цялостната търговска дейност и икономически показатели в поверения район
  Контрол на доброто излагане на асортимента в търговските обекти и поддържане на оптимални количества стока
  Отговорност за ефективното разполагане на рекламните материали
  Подбор, обучение и развитие на персонала
  Отговорност за качествено обслужване и активни продажби в поверените обекти
  Пряко подчинение на Мениджър Търговска Мрежа

  Дружеството предлага:
  ---------------------------------
  Възможности за реализация в динамично развиваща се компания
  Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
  Постоянство и коректност в трудовите отношения
  Работа в динамичен и амбициозен екип

  Изисквания към кандидатите:
  ------------------------------------------
  Предишен опит в сферата на управление на търговски мрежи
  Висше образование (Икономика, Търговия - предимство)
  Добра компютърна грамотност (MS Office)
  Шофьорска книжка, кат. B
  Отлични управленски, организационни, аналитични и комуникативни умения

  Код на позицията: 90

 • Технически организатор Враца и Монтана, гр. Враца

  Технически организатор Враца и Монтана

  Отговорности:
  -----------------------------------------
  Оказване на пълно съдействие в работата на Мениджър развитие при налагане на стандарти Lafka
  Извършване на чекове в търговските обекти на територията на региона Враца, Монтана и други.
  Бързо реагиране при инцидентни случаи и осъществяване на контакт със съотвеното РПУ
  Работа с документи
  Добро познаване на търговския асортимент

  Дружеството предлага:
  -----------------------------------------
  Мотивиращо възнаграждение 
  Възможност за реализация в динамично развиваща се компания
  Постоянство и коректност в трудовите отношения

   

  Изисквания:
  -----------------------------------------
  Предишен опит в търговията – предимство
  Възможност за гъвкаво работно време
  Клиентоориентирано поведение
  Умения за поемане на лична отговорност
  Мотивация, ангажираност, лоялност
  Чиста шофьорска книжка

  Код на позицията: 91

 • Младши финансов контролер, гр. София

  Младши финансов контролер

  Main responsibilities:
  - Preparation of various financial and business reports to management, regulators, creditors and third parties;
  - Cooperation in preparation of budgets, forecasts and business plans;
  - Monitoring business performance against KPIs and strategic plans;
  - Support Senior Financial Controller and Financial Controller in everyday tasks;
  - Coordinating with other departments and preparing reports, statements and projections to the management;
  - Performance measurement based on targets and bonus system;


  Requirements:
  - University education - Finance, Accounting, Economics
  - Advanced MS Excel skills;
  - Very good command in English – both spoken and written;
  - High attention to details;
  - Strong analytical skills;
  - Professional experience on similar position will be considered a competitive advantage;
  - Strong IT skills, experience with SAP is a plus;
  - Reliable and communicative, good team-player, curious.

  Our proposal:
  Challenging opportunity for long-term development in a quickly expanding company;
  Office in the city center;
  Young, dynamic and achievement-oriented team.

  Код на позицията: 92

 • Старши Специалист "Информационни Технологии", гр. София

  Старши Специалист "Информационни Технологии"

  Отговорности:
  ----------------------------------

  - Инсталира и поддържа информационни технологии, системи и мрежи. 
  - Предоставя обучение, указания, консултации, съвети и техническа помощ в използването на информационните и комуникационните технологии и продукти.
  - Отговаря за първо ниво на поддръжка за инциденти, свързани с информационното обслужване.
  - Участва в проекти, засягащи информационната сигурност с цел осигуряване на адекватна защита на крайните решения.
  - Консултира служителите на Дружеството относно изпълнението на изискванията за информационна сигурност.
  - Отговаря за администрирането на софтуера за продажби „Детелина“ което включва изготвяне на необходими справки за касиери, продажби и наличности, както и създаване преместване изтриване на акаунти от системата.
  - Извършва мониторинг върху системите в Дружеството.
  - Инсталира и поддържа операционни системи и приложен софтуер;
  - Анализира и разрешава хардуерни и софтуерни проблеми — отдалечено (по телефон, със средства за отдалечен достъп) и на място;
  - Провежда първоначален инструктаж на новопостъпилите служители за работа с вътрешно-ведомствените информационни и комуникационни технологии, системи и ресурси.

   

  Дружеството предлага:
  ----------------------------------

   Възможност за реализация в динамично развиваща се компания;
  - Постоянство и коректност в трудовите отношения;
  - Работа в дружелюбен и амбициозен екип; 
  - Конкурентно възнаграждение;
  - Месторабота в центъра на гр. София.

   

  Изисквания: 
  ------------------------------------------

  - Образование в областта на информационни технологии или телекомуникации, математика, информатика, технически науки, електроника, електротехника и автоматика или друга подходяща.
  - Трудов стаж в областта на информационните технологии на аналогична длъжност.
  - Умение за работа в екип и отлични комуникационни умения; Аналитичност; Организираност; Стресоустойчивост; Прецизност и Оперативност.
  - Технически умения: Windows servers, Windows Active directory, VMware и други виртуализиращи инфраструктурни решения. Опит в работа с бизнес приложения.

  Код на позицията: 93

 • Младши специалист "Човешки Ресурси", гр. София

  Младши специалист "Човешки Ресурси"

  Отговорности:
  ----------------------------------

  - Администриране на трудови договори, отпуски, болнични - работа с HerMes
  - Участие в изготвянето на графици и обработката на отчетни форми за работно време 
  - Публикуване на обяви и скрининг на кандидати за работа
  - Съдействие при организация на вътрешнофирмени събития и комуникации
  - Поддържане на работна документация и база данни за служители
  - Подготовка на служебни бележки и справки, свързани със сферата на дейност.

   

  Дружеството предлага:
  ----------------------------------

  Заетост на трудов договор;
  - Отзивчив и подкрепящ екип;
  - Възможност за натрупване на професионални знания и опит в бързо развиваща се компания, пазарен лидер;
  - Офис на комуникативна локация в центъра на гр. София.

   

  Изисквания: 
  ------------------------------------------

  - Завършено висше образование;
  - Предишен опит на подобна позиция - 1 година;
  - Познаване на Хермес се счита за конкурентно предимство;
  - Много добри компютърни умения - MS Office (Excel и PowerPoint - приоритетно);
  - Професионално любопитство и желание за развитие;
  - Ангажираност, мотивация, отлични организаторски и комуникативни умения.

  Код на позицията: 94