Новини

Lafka търси диалог по места със средния и дребен бизнес


Konkurent

Lafka кани на среща средния и дребен бизнес. Веригата ще организира срещи в цялата страна с представители на организациите на дребния, средния бизнес и местната власт.

„Ние търсим диалог, а не конфронтация, бихме искали да представим пред всички организации и обществеността, какво представлява проекта Lafka. През последните седмици вървят много спекулации относно, търговската верига, които за съжаление имат политически оттенък. Считаме, че чрез диалог ще бъдат изчистени всички спекулации и относно проекта Lafka, надяваме се, че след тези срещи, всичко ще бъде изяснено и хората ще имат достатъчно информация, за да не бъдат въвеждани в заблуждение“, казва изпълнителният директор на „Табак Маркет“ АД, Борис Захариев.

Основната идея за развитие на проекта е франзчайз. Считаме, че семейният бизнес има шанс да се развие с Lafka. Във времена на криза, в които малкият бизнес е притиснат от липса на финансиране от неравна борба с големи доставчици, Lafka дава възможност на предприемчивите да създадат свой бизнес по утвърден модел, без да рискуват спестяванията си или да се притесняват за бъдещето. Навлязлата наскоро търговска верига за бързооборотни импулсивни стоки създаде програма за франчайз партньорство. Франчайз взаимоотношенията облекчават условията за развитие на семеен бизнес. Ключово е, че първите партньори са служители на веригата.

Най-голямото предимство на франчайз партньорството е, че всички инвестиции в обект, стока, ПОС терминал, касов апарат, СОТ, видеокамера, паникбутон и друга модерна техника идват от Lafka. Условията с доставчиците се договарят от „Табак Маркет“ АД, което изключително облекчава предприемачите, защото се възползват от по-изгодните договорени цени и възможностите за промоции и активности за цялата верига. През целия период на договора желаещите да започнат подобен бизнес имат подсигурен приход от минимум 1000 лева всеки месец, уточняват от компанията, като по този начин са сигурни, че ще могат да покрият заплатите на персонала си, дори в зимните месеци, когато оборотите са слаби. Партньорът има задължение да наеме персонал и да управлява обекта, като може да работи и той самият, както би могъл да наеме и роднини. Хората имат само грижата да управляват персонала. Кандидатствалите за подобен бизнес под шапката на Lafka получават и процент от продажбата на всяка една стока под формата на комисиона, с която се плащат заплати на наетите. Това е проектът Lafka.

http://konkurent.bg/article/11931/lafka-tursi-dialog-po-mesta-sus-sredniia-i-dreben-biznes