Новини

Lafka: Вандали нападат служителите ни


Standart news

"Табак Маркет" АД се противопоставя за пореден път на негативната кампания, която необосновано се води срещу дружеството и, която вече провокира крайни ксенофобски настроения, изразяващи се във вандалски прояви срещу търговските ни обекти и работещите в тях наши служители.

Ние плътно стоим зад нашите служители и апелираме институциите да бъдат отговорни и да не допускат упражняване на насилие и вандализъм, като потърсят отговорност от извършителите и подстрекателите на тези прояви.

За пореден път заявяваме, че всяка дейност на "Табак Маркет" АД е категорично съобразена със законите на Република България, като повтаряните от определени лица в електронните медии твърдения в обратния смисъл не отговарят на истината и имат за цел единствено да манипулират общественото мнение. Дружеството не е монополист на пазара на вестници, цигари и дребни пакетирани стоки - факт, който сме доказали и с конкретни цифри, а спечелените от дружеството публични конкурси за поставяне на преместваеми обекти е ставало винаги въз основа на прозрачни общински процедури и при равнопоставеност на участниците - също факт, който не може да бъде оборен с аргументи от страна на авторите на кампанията.

Заявяваме също, че "Табак Маркет" АД категорично не приема да се превръща в платформа, чрез която определени политически или икономически кръгове или конкретни лица с користни цели да заявяват политическите си намерения и амбиции или да прокарват икономическите си интереси, насаждайки необоснован страх и враждебност в дребните търговци и потребители. Дружеството не приема и публичната манипулация и обвиненията на авторите на кампанията, които не са подкрепени с реални факти и чиято "истинност" не може да бъде доказана.

Поредните изявления и предприетите инициативи срещу Lafka от позната ни вече група лица отново ни дават основание да заявим, че се води преднамерена кампания без достатъчно аргументи, в която се разчита единствено на несъстоятелни твърдения и инсинуации, обслужващи политическите или икономическите интереси на авторите на кампанията, и която явно цели да провокира крайни настроения и прояви на вандализъм.

"Табак Маркет" АД

http://www.standartnews.com/biznes-kompanii/vandali_napadat_lafka-226751.html