Новини

Позиция на "Табак маркет"АД относно определението на Административен съд Бургас


Gramofona

Административният съд – Бургас, излезе с определение, с което спира действието на текстове от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности в града. Това стана след внесена жалба от Асоциация за защита на дребния и средния бизнес.

Последствията от това решение ще касаят разпсространителите на печатни издания и ще доведе до невъзможност заразвитието на бизнеса им в гр. Бургас. Заради намаляващите приходи, те не биха имали възможност да инвестират в обектите си, да откриват нови работни места, както и да плащат нормални възнаграждения на служителите, както търговците, които в момента не са ограничени в асортимента си.

На въпроса как би се отразило това и на споменаваната напоследък компания "Табак Маркет" АД, от дружеството отговориха “Не виждаме директни последствия за развитието на търговските ни обекти в Бургас, тъй като имаме редица запитвания, както и няколко подписани договора с местни търговци за франчайз платформата ни. Отделно от това преговаряме и с частни имоти, тъй като развиваме и концепцията си с малки магазини Lafka, която е доста успешна и се приема добре от клиентите ни.”.

"Табак Маркет" АД не биха искали да коментират решения на Съда, защото не са пряко заинтересована страна, тъй като то касае най-вече възможностите за развитие на разпространителите на печатни издания, за които всички знаем, че са в трудно икономическо положение. Факт за това е видът на търговските им обекти, който всеки ден срещаме по улиците в доста градове на страната.

Като търговска компания "Табак Маркет" АД постоянно търси възможности за развитие на бизнеса и постигане на синергия от мащаба. Всички знаем, че с увеличаване на обемите, се преговаря по-лесно с големите доставчици и се постигат по-добри условия, от които в крайна сметка печелят Клиентите.

http://www.gramofona.com/burgas-obshtestvo/pozitsiya-na-tabak-market-ad-otnosno-opredelenieto-na-administrativen-sad-burgas