Новини

"Табак Маркет": Не сме монополист


Cross

София /КРОСС/ За пореден път се противопоставяме на негативната кампания, която необосновано се води срещу нас и която вече провокира крайни ксенофобски настроения, изразяващи се във вандалски прояви срещу търговските ни обекти и работещите в тях наши служители, заявиха от "Табак Маркет" АД. От там допълват, че плътно стоят зад нашите служители и апелират институциите да бъдат отговорни и да не допускат упражняване на насилие и вандализъм, като потърсят отговорност от извършителите и подстрекателите на тези прояви.

"За пореден път заявяваме, че всяка дейност на "Табак Маркет" АД е категорично съобразена със законите на Република България, като повтаряните от определени лица в електронните медии твърдения в обратния смисъл не отговарят на истината и имат за цел единствено да манипулират общественото мнение. Дружеството не е монополист на пазара на вестници, цигари и дребни пакетирани стоки - факт, който сме доказали и с конкретни цифри, а спечелените от дружеството публични конкурси за поставяне на преместваеми обекти е ставало винаги въз основа на прозрачни общински процедури и при равнопоставеност на участниците - също факт, който не може да бъде оборен с аргументи от страна на авторите на кампанията.

Заявяваме също, че "Табак Маркет" АД категорично не приема да се превръща в платформа, чрез която определени политически или икономически кръгове или конкретни лица с користни цели да заявяват политическите си намерения и амбиции или да прокарват икономическите си интереси, насаждайки необоснован страх и враждебност в дребните търговци и потребители. Дружеството не приема и публичната манипулация и обвиненията на авторите на кампанията, които не са подкрепени с реални факти и чиято „истинност" не може да бъде доказана.

Поредните изявления и предприетите инициативи срещу „Lafka" от позната ни вече група лица отново ни дават основание да заявим, че се води преднамерена кампания без достатъчно аргументи, в която се разчита единствено на несъстоятелни твърдения и инсинуации, обслужващи политическите или икономическите интереси на авторите на кампанията, и която явно цели да провокира крайни настроения и прояви на вандализъм.

http://www.cross.bg/market-tabak-proyavi-1396993.html#axzz2tq6Z6Yog