имате подходящ
имот за павилион?

Моля попълнете полетата по-долу

Данни на собственика


Данни за Вашия имот


Допълнителна информация


Няма прикачен файл / Име на прикачения файл
Максималния размер на прикачените файлове е 20Mb
Няма прикачен файл / Име на прикачения файл
Максималния размер на прикачените файлове е 20Mb

Препоръки


Попълването на пълни данни за предлагания имот ще улесни идентифицирането му и по-бързото получаване на становище за възможностите за бъдещо партньорство. Бланки, които имат съществени пропуски в изискваните данни, няма да бъдат разглеждани. .

Приложените схеми илюстрират необходимата минимална площ за разполагане на преместваем обект- павилион Lafka.