ценности

защо са ни нужни лафка-ценности


Нашите ценности са сърцето и душата на Lafka. При общуването с колегите, клиентите и партньорите, нашите ценности ни определят като професионалисти, помагат да растем и да се развиваме.

Изповядването на общи ценности в компанията засилва нашата екипност, позволява ни да надхвърлим очакванията на нашите клиенти и партньори и да постигнем корпоративните си цели. Това е принципна основа за удовлетворение от съвместната ни работа и общите ни усилия, с които преодоляваме ежедневните трудности и градим общо бъдеще.

Поотделно тези ценности може и да изглеждат очевидни, но взети заедно, те сформират корпоративна култура, която смятаме, че е уникална и различава Lafka от останалите компании.

Откритост

слоган: Lafka - открито и честно!

ПОВЕДЕНИЯ:

- В Lafka общуваме директно, честно и открито.

- Ние сме прями, споделяме мнения, опит, идеи и знания.

- Ценим честните отношения с колеги, клиенти, па ртньори.

- Не се страхуваме да погледнем на нещата от различна перспектива, да изразяваме своята индивидуалност, да предлагаме промени и нови решения.

- Говорим открито за проблемите, поставяме ги директно за обсъждане и решаване.

- Ръководството е достъпно за общуване с всички служители и насърчава

гъвкавост и усъвършенстване

слоган: Растем с Lafka!

ПОВЕДЕНИЯ:

- В Lafka растем и се развиваме бързо и динамично.

- Непрекъснато оптимизираме работата си и ставаме все по-добри.

- С готовност се променяме и посрещаме нови предизвикателства.

- Стимулираме оригинални идеи за нови продукти услуги в Lafka за по-добро обслужване и удовлетворени на нашите клиенти.

- Сами пишем правилата, по които работим и с опита си допринасяме към развитието на Lafka.

- Стремим се сами да изграждаме пътя, по който вървим, адаптирайки се към заобикалящата ни среда.

- Идентифицираме се Lafka и влагаме сърцето си в това, което правим.

доверие

слоган: Разчитам на Lafka!

ПОВЕДЕНИЯ:

- В Lafka се гордеем със своята сплотеност, работа в екип и колегиалност.

- Работим в дух на взаимодействие и взаимопомощ.

- Създаваме дълготрайни и устойчиви бизнес отношения с колеги, клиенти и партньори, основани на доверие, толерантност и взаимно уважение.

- Разчитаме един на друг, допълваме се и се обогатяваме, чувстваме се спокойни и сигурни в своята работна среда.

- Действаме «Един за всички, всички за един».

- Вярваме е екипа, вярваме в организацията, вярваме в Lafka!

Ориентация към резултати и бъдеще

слоган: Lafka с поглед напред!

ПОВЕДЕНИЯ:

- Фокусираме се върху растежа, финансовата независимост на Lafka и дългосрочния икономически успех.

- За да гарантираме бъдещия успех, непрестанно подобряваме качеството на нашето портфолио.

- Осигуряваме на клиентите си все повече нови практични решения, продукти и услуги.

- Предоставяме на нашите служители атрактивни работни места и възможности за изява и развитие.

- Действаме ефективно и бързо, като мислим с ход напред и сме ориентирани към резултати, със силен фокус върху рентабилността.